Maa- ja metsätalousministeriö on 14.2.2013 antanut asetuksen, joka keskeyttää tunnuspituudeltaan alle 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan kalastuksen Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä.

Tunnuspituudeltaan alle 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59º00`N ja 59º50`N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty.

Asetus astuu voimaan 15.2.2013 ja on voimassa 31.12.2013 saakka.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi