Maa- ja metsätalousministeriö on 13.1.2016 antanut asetuksen, joka keskeyttää yli 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan kalastuksen Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla.

Yli 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastus ICES-osa-alueilla 25 – 27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 60º00`N eteläpuolella on kielletty.

Asetus astuu voimaan 17.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka.

Alusten ennen tämän asetuksen voimantuloa troolilla pyytämien silakka- ja kilohailisaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleen sijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 21 päivään tammikuuta 2016.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi