Maa- ja metsätalousministeriö on 23.1.2014 antanut asetuksen, joka keskeyttää yli 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan kalastuksen Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä.

Yli 24 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59º30`N ja 59º50`N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty.

Asetus astuu voimaan 27.1.2014 ja on voimassa 31.12.2014 saakka.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
0400-720690
sakl@sakl.fi