Maa- ja metsätalousministeriö on 17.4.2013 antanut asetuksen, joka keskeyttää tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastuksen Itämerellä.

Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten alusten kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 25-28 on kielletty.

Asetus astuu voimaan 18.4.2013 ja on voimassa 31.12.2013 saakka.

Lähde: MMM 17.4.2013