Maa- ja metsätalousministeriö on 26.6.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla.

Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun.

Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen 62º30`N pohjoispuolella on kielletty kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun.

Rysillä saadun silakka- ja kilohailisaaliin purkaminen on kielletty ICES:n osa-alueilla 29 ja 32 (Saaristomeri ja Suomenlahti) heinäkuun 12 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun.

Asetus tulee voimaan 27.6.2012.

Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi