EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanoa koskeva laki ja valtioneuvoston asetus kalastuskiintiöjärjestelmästä hyväksyttiin 9.12.2016 ja ne astuivat voimaan tänään 12.12. Merkittävin uudistus on Manner-Suomen merialueen siirrettäviä käyttöoikeuksia ja toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevan järjestelmän käyttöönotto.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt kaikille vuosina 2011–2015 sekä vuonna 2016 aloittaneille silakan tai kilohailin kalastusta harjoittaneille yrityksille ja ammatinharjoittajille kirjeen, joka sisältää siirrettävien käyttöoikeuksien hakemista koskevat hakemuslomakkeet ja niitä koskevan täyttöohjeen. Lomakkeen täyttäminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi. Hakuaikaa on pidennetty aiemmin ilmoitetusta, jotta kaikilla kaupallisilla kalastajilla, joilla on saalishistoriansa ansiosta mahdollisuus hakea siirrettävää käyttöoikeutta, on riittävästi aikaa lähettää hakemuksensa.

Lohen kalastuksen osalta hakumenettely käynnistyy tammikuussa 2017.

On erittäin tärkeää saada siirrettävät käyttöoikeudet jaettua mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki halukkaat silakan ja kilohailin kalastajat voivat aloittaa toimintansa uuden järjestelmän mukaisesti mahdollisimman aikaisin ensi vuoden alussa. Tästä johtuen kirjeen saaneiden tulee perehtyä kirjeen sisältämiin lomakkeisiin ja ohjeisiin viipymättä ja lähettää hakemuksensa maa- ja metsätalousministeriöön mahdollisimman nopeasti ja mikäli mahdollista sähköpostitse. Määräaika hakulomakkeen jättämiselle on 28.12.2016, mutta käsittelyn nopeuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyytää, että lomakkeet lähetetään välittömästi, kun ne on saatu täytettyä.

Lähde: MMM tiedote 12.12.2016