Maa- ja metsätalousministeriö pyytää liiton lausuntoa silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016 viimeistään 4.12. Ministeriön esitys on verkkosivuilla http://mmm.fi/lausunnolla . SAKL:n hallitus on ottanut kantaa säätelyyn kokouksessaan 13.11. Mahdolliset kommentit ministeriön asetusehdotuksesta voi jättää liiton toimistoon.

Lähde: MMM 23.11.2015