Suomen Ammattikalastajaliiton joulukuussa 2016 käynnistämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-täysarviointi aiemmin tehdyn esiselvityksen pohjalta. Täysarviointityö kestää noin vuoden.

MSC:n (Marine Stewardship Council) kestävän kalastuksen ympäristöstandardia pidetään yhtenä luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit yksittäisten kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille.

Mahdollinen sertifiointi parantaa silakan ja kilohailin kalastuksen toimintaedellytyksiä. MSC-sertifioitujen raaka-aineiden kysyntä on yleisessä kasvussa, sekä elintarvikkeeksi että kalajauhon raaka-aineeksi.

Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman mukainen ja tavoitteet ovat linjassa myös maa- ja metsätalousministeriön ”sininen biotalous” – strategian kanssa.

Hankkeessa toteutetaan MSC- täysarviointi silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle tarjouskilpailun voittaneen Edinburghissa toimivan Acoura-sertifiointilaitoksen toimesta. Arviointi vaatii myös käyntejä paikan päällä kalasatamissa ja aluksilla. Liiton tehtäviin kuuluu aineiston osittainen hankinta, lisätietojen antaminen käytännön kalastuksesta ja Suomen kalataloudesta, yhteydet eri tahoihin, tiedotuksen sekä avustaminen paikkakäyntien osalta.

MSC-sertifiointi on kolmannen osapuolen toteuttama tieteellinen arviointiprosessi, jonka suorittavat riippumattomat akkreditoidut sertifiointilaitokset. Tällä varmistetaan, että MSC-ohjelma on luotettava ja täyttää kansainväliset ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset. Arviointiryhmä koostuu kansainvälisistä meri- ja kalabiologian asiantuntijoista. Myös sidosryhmillä on mahdollista kommentoida alustavia sertifiointiraportteja ja esittää perusteltu vastalause, mikäli prosessissa on huomattu epäkohtia. Mahdollinen sertifiointi on voimassa viisi vuotta.

Hankkeesta ja sertifiointiprosessista tiedotetaan sisäisesti sertifiointiyksikköön kuuluville yrittäjille sekä viranomaisille ja sidosryhmille. Hankkeesta tiedotetaan myös mediassa.

Lisätietoja: SAKL, toimitusjohtaja Kim Jordas, puh. 0400-720 690 tai sähköposti kim.jordas@sakl.fi . Katso myös, esiselvitys https://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/3883-sakl-selvitti-silakan-ja-kilohailin-kalastuksen-msc-sertifioinnin-edellytyksiae

logofin

Untitled 2

Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittama.