Maa- ja metsätalousministeriö on 6.6.2013 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin troolikalastuksen Pohjanlahdella.

Kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 8 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun.

Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen 62º30`N pohjoispuolella on kielletty kesäkuun 8 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun.

Asetus tulee voimaan 8.6.2013.

 

Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

 sakl@sakl.fi