Malaxsiken är en egen sikstam som man vet mycket lite om i det här skedet. Därför ska sikyngel nu undersökas med hjälp av färgmärkning. Erik Söderholm, ordförande för fiskeområdet i Malax, hoppas att denna vetenskapliga forskning ska visa hur siken lever och rör sig.

De 10-13 centimeter långa sikynglen ska färgmärkas med hjälp av en högtrycksspruta, då stannar färgen under fjällsäckarna. Med en ultraviolett lampa kan man sedan särskilja fiskarna i och med deras blåspräckliga färg.

– Vi behöver den här forskningen för att visa att den finns här och att den stannar här, säger Erik Söderholm.

Större än vanlig sik

Malaxsiken skiljer sig på flera sätt från vandringssiken.

– Den har större huvud och större fjäll. Det går att peka ut den ganska lätt. Den växer också snabbare än vandringssiken, säger Söderholm.

Varenda hamn ska det finnas en ultraviolett lampa.

– Vi måste ju få lampor till varje hamn i närheten så att fiskaren kan sätta fisken under lampan och se vad som fångats. Hur vi sedan ska dokumentera det är ännu oklart, säger Söderholm.

Källa: Yle 17.2.2014