Maa- ja metsätalousministeriö asetti 31.8 työryhmän, jonka tehtävänä on ”antaa esityksiä merellisten siikakantojen kalastuksen kestävyyden edistämiseksi”.

Työryhmän ”tulee antaa esityksiä merellisten siikakantojen kalastuksen kestävyyden edistämiseksi tarkastelemalla siihen liittyviä tekijöitä kuten siian alamittaa, verkkojen silmäkokoja sekä alueellisia ja muita teknisluonteisia säätelytoimia. Työryhmän tulee ottaa huomioon paras tieteellinen ja muu tieto ja tarvittaessa tehdä ehdotuksia siikaa koskevien tiedonkeruun parantamiseksi. Lisäksi työryhmän tulee ottaa huomioon säätelyn vaikutukset kalakantojen elinvoimaisuuteen sekä siian ja muidenkin kalalajien kalastukseen”.

Työryhmä on hyvin laaja (20 henkilöä!). Kalastuselinkeinolla on vain kaksi edustajaa. Liittoa edustaa Selkämeren ak:n puheenjohtaja Sami Veneranta ja liiton hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Lindfors. Työryhmän puheenjohtajana on kalastusneuvos Markku Aro ja sihteerinä toimii Orian Bondestam.

Lähde: MMM 31.8.2012