Maa- ja metsätalousministeriö on tänään pidentänyt siikatyöryhmän määräaikaa 15.2.2012 saakka.

Lähde: MMM 21.12.2012