Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa siiankalastuksen säätelyä koskevasta kalastusasetuksen muutosehdotuksesta.

Ehdotus perustuu siikatyöryhmän muistioon ja ehdotuksiin (15.2.2013).

Lausuntoaika päättyy 29.5.2013.

Ehdotus on saatavana MMM:n sivuilta.

Lähde: MMM 10.5.2013