Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen siiankalastuksen säätelystä merialueella. Ehdotus perustuu työhön, jonka siikatyöryhmä sai valmiiksi helmikuussa 2013. Lausuntojen määräaika on 29.5.2013.

Uutena asiana kalastusasetukseen esitetään, että siian verkkokalastuksessa käytettävät solmuvälit määriteltäisiin alueittain. Säätelyn tarkoituksena on merellisten siikakantojen tilan parantaminen. Yleisenä sääntönä verkkojen solmuvälin tulisi siikaa meressä pyydettäessä olla vähintään 43 millimetriä. Poikkeuksena Merenkurkussa ja Perämerellä olisi tarpeen sallia tiheämpien verkkojen käyttö paikallisten saaristosiikojen ja karisiian kalastuksessa, jotka ovat muita siikoja selvästi pienempiä. Lisäksi ehdotetaan, että siika olisi lohikalojen tavoin syysrauhoituksen piirissä niissä joissa ja puroissa, jotka laskevat mereen.

Tavoitteena on sisällyttää siikaa koskevat kalastusmääräykset kalastusasetukseen mahdollisimman pian siten, että niitä voitaisiin soveltaa jo tulevan kesän kalastuksessa. Lisäksi siikatyöryhmän esityksestä laaditaan parhaillaan tutkimusohjelmaa siikakannoista ja siian kalastuksesta. Tutkimusohjelman antamat tiedot ovat käytettävissä kun vuonna 2015 harkitaan säätelytoimien kehittämistä, jotka astuisivat voimaan vuoden 2016 alusta alkaen.

Siiankalastuksen säätely on yksi niistä toimista, joita maa- ja metsätalousministeriö on suunnitellut kestävän kalastuksen varmistamiseksi. Kalastuksen kestävyys käsittää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden.

Lähde: MMM tiedote 17.5.2013