EU har kritiserat Sverige för att det tar för lång tid att etablera havsvindparker i svenska vatten. Lätt rodnande tas kritiken emot av svenska ministrar som lovar bättring. I Bryssel vet man att naiva och lydiga Sverige snabbt rättar sig i ledet och snart står i givakt för att återigen bli det mest lydiga landet i hela EU.

Vad är det vi ska etablera? Storskalig havsbaserad vindkraft – ett av världens största ekologiska experiment. Ingen vet vad jättesatsningar på havsbaserad vindkraft kommer att få för effekter i våra hav, längs våra kuster och på vår miljö. Om effekterna är negativa kommer snurrorna då att rivas? Sannolikt inte, och då har vi byggt in oss i ett problem som vi inte kan komma ur.

Vem är det som vill bygga de cirka 100 planerade storskaliga havsvindparkerna? Jo, det är bland annat kinesiska och norska aktörer, tillsammans med intressenter från gulfstaterna (i vissa fall får man gräva djupt för att finna de egentliga ägarna/finansiärerna). Finns det någon som tycker att det är säkerhetspolitiskt klokt att ha kinesiska intressen i svenska hav?

I Sverige är det inte som det är i de flesta anda länder: ordning och reda i etableringsprocessen av vindkraftsparker. I Sverige är det nästintill som i den vilda västern på 1800-talet – paxa en plats och den kan bli din!  

EU synes ha en strategi för att förlägga storskalig marin vindkraft till de naiva svenskarna. Om det blir några negativa miljöeffekter så får vi ta omhand det själv. Men då har vi redan förstört våra egna hav och kuster verkar man tänka i Bryssel.

Finns det några faror med storskaliga marina vindkraftsparker? Det finns många farhågor om farliga effekter. Utsläpp av det farliga ämnet bisfenol A från vingarna, omfattande fågeldöd, klimatförändring på läsidan både på vind och vågor. Vindkraftsindustrin blundar. Det största hotet är troligen förstörelsen av haven.

Vindkraftsbranschen själva vill påskina rev-effekter och hävdar att det kommer att bli så mycket torsk att det bara är att håva upp stora torskar, som en representant för vindkraftsindustrin uttryckte det. Nej, några rev-effekter kommer det inte medföra. I redan etablerade parker med buller och vibrationer tillsammans med många mil av högspänningskablar på bottnen verkar snurrorna inte bara skrämma bort fisk, utan även störa dess vandringsmönster.

Finns det några vetenskapliga fakta i Sverige om storskaliga marina vindkraftsparker? SLU (Statens lantbruksuniversitet) borde ha en sådan kunskap, men det har de inte. En stor litteraturundersökning som de nyligen gjorde inkluderade deltagande av en representant från ett av de största företagen inom vindkraftsindustrin – en garant för objektivitet?

I verkligheten är det ingenting annat än ett storskaligt gigantiskt experiment att belamra våra hav med tusentalet vindsnurror högre än Eiffeltornet – det riskerar att förstöra våra hav, kuster och miljö än mer. Är storskalig havsbaserad vindkraft verkligen en bra lösning?

Källa: Peter Ronelöv Olsson, Ordförande, Sveriges Fiskares PO 6.3.2023