Svenska folkpartiets krav på att EU-kommissionen borde se över sitt
fågeldirektiv för att tillåta jakt på skarv har godkänts av det europeiska
liberala partiet Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE.
Motionen var framlagd av SFP till ALDE:s årliga kongress, som i år hölls i
Dublin 8-10/11 2012.

– Skarven har negativ inverkan på miljön och fisket och är ett hot mot
yrkesfisket och skärgårdens ekosystem, förklarar SFP:s partiordförande Carl
Haglund, som också ledde SFP:s delegation i Dublin.

SFP krävde att fågeldirektivet skall kunna ändras enligt de verkliga
förändringarna i skarvbeståndet, så att nationella siffror beaktas när
beslut fattas om hur arter skall skyddas.

– Trots att skarvbeståndet kraftigt ökat under de senaste åren,
klassificeras skarven fortfarande som en skyddad art. Skarven måste få jagas
på en nivå som motsvarar beståndets tillväxt, säger Astrid Thors,
viceordförande i ALDE.

Källa: SFP 14.11.2012