Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman (2007-2013) seurantakomitea kokoontui 14.-15.5 Uudessakaupungissa. Seurantakomitea seuraa toimintaohjelman toteuttamista ja tekee eräitä päätöksiä ohjelman osalta.

Komitea muun muassa hyväksyi toimintaohjelman vuosikertomuksen vuodelta 2013. Hyväksytty vuosikertomus lähetetään komissiolle. EKTR-tukien myöntäminen on edennyt koko ohjelmakauden hyvin. ELY-keskukset ovat tehneet noin 3 700 hankepäätöstä koko kauden aikana. Julkisista varoista on sidottu noin 77 miljoonaa euroa, mikä on 84 % toimintaohjelman julkisen tuen ohjelmakehyksestä. Suurimmat euromääräiset tuet ovat menneet suuruusjärjestyksessä kalanjalostukselle, alan ammattikunnan toimiin (hyljesietopalkkiot suurimpana), kalasatamiin, vesiviljelylle, sisävesikalastukseen ja alueellisen yhteistoimintaan (kalatalousryhmät). Kalanjalostuksen investointeihin on käytetty noin viidennes kaikista myönnetyistä tuista. Kalastuksen investointituet ovat vain murto-osa kauden tuista. Komitea päätti myös varojen siirroista, jotka tehostavat varojen käyttöä loppukauden aikana. Tämän kauden viimeiset tukipäätökset on tehtävä 31.5.2015 mennessä ja hakijoiden viimeiset maksatushakemukset on jätettävä 31.7.2015 mennessä.

Kalastaja Jouko Aalto

Kalastaja Jouko Aalto

Seurantakomitea tutustui myös paikalliseen kalatalouteen. Uudessakapungissa on hyvin vireä kalatalousklusteri ja kalataloudella on keskeinen asema kaupungin elinkeinopolitiikassa. Meriretken aikana komitean seurasi kun ammattikalastaja Jouko Aalto koki siikarysää. Nyt keväällä onnistuu vielä perinteisen rysän käyttäminen, mutta syksyllä hylje tekee käytön mahdottomaksi. Läheinen Suomen suurin merimetson vallassa olevaa saari lisää myös huomattavasti alueen kalakantoihin kohdistuvaa painetta. Aallolla on kalastuksen ja merikuljetustoiminnan lisäksi Vasikkamaalla pienimuotoista matkailutoimintaa ja komitea nautti kalaisan iltapalan saaressa.

Sybimar Oy:n kiertovesilaitos

Sybimar Oy:n kiertovesilaitos

Integroitu vesiviljely ja bioenergian tuotanto ovat Sybimar Oy:n avainsanat. Yhtiön mukaan ilmastonmuutos ja riippuvuutemme ehtyvästä ulkomaisesta öljystä vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi tarvitaan uusia energiantuotantomuotoja. Kestävällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeesta. Sybimar on rakentanut suljetun kierron energiaratkaisun: jätteet, hukkaenergia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian– ja elintarviketuotantoon. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali. Suljetun kierron konsepti rakennetaan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Komitea tutustui konseptin pilottilaitokseen ja EU-komission edustajat kiittelivät yrittäjä Rami Salmisen laaja-alaista ideointikykyä. On löydettävä esille tuleviin tarpeisiin ratkaisuja, totesi Rami Salminen.

Kalaset Oy: n tiloissa, vasemmalta Antti Jokivirta (TEM), yrittäjä Pekka Vapanen ja Juha Mäkitie (MMM)

Kalaset Oy: n tiloissa, vasemmalta Antti Jokivirta (TEM), yrittäjä Pekka Vapanen ja Juha Mäkitie (MMM)

Kalaset Oy oli viimeinen käyntikohde. Kalaset tekee kotimaisesta raaka-aineesta fileitä teollisuuden ja suurkeittiöiden tarpeisiin. Päätuotteena on kotimainen kirjolohi. Kalasetin johtoajatukena on kalan hyvä laatu, joka on lopputuotteen paras markkinointivaltti. Kalasetin yrittäjät Esa Lahtinen ja Pekka Vapanen olivat kuitenkin huolestuneita kotimaisen alkutuotannon tilanteesta. Kotimaisen vesiviljelyn lupaongelmat ja ammattikalastuksen monet ongelmat vaikeuttavat raaka-aineen saantia ja yrittäjät toivoivat nopeita ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Petri Rannikko kertoi käynnin lopuksi alueen kalatalousryhmätoiminnasta ja myös suunnitelmista laajentaa toimintaa Selkämerelle ja Pyhäjärvelle. Komission Kurt van der Ecken piti kannustavan puheenvuoron, jossa hän kiitti niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä kalatalouden puolesta. Me tarvitaan käytännön ihmisiä, jotka tekevät elinkeinossa työtä merellä ja maalla. He ovat tämän koko toiminnan ydin ja tarvitsevat kaiken avun ja tuen.

883

Risto Lampinen (MMM) ja Hannu Lovén (komissio) selittävät kaksin käsin komission Kurt van der Eeckenille. Taustalla Matti Sipponen (Keski-Suomen ELY-keskus)