Valtioneuvosto on 2.4.2015 asettanut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 seurantakomitean.

Komitean on tarkasteltava toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. Seurantakomitean tehtäviä ovat lisäksi mm. rahoitettavien hankkeiden valintaperusteiden hyväksyminen sekä toimintaohjelman vuosikertomusten hyväksyminen.

Komitea on erittäin laajapohjainen, mutta kalastuselinkeinolla on komiteassa vain kaksi edustajaa. Kalastuselinkeinoa edustaa SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas (varalla liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén) ja Suomen Sisävesikalastajat ry:n puheenjohtaja Veli Heinonen (varalla ammattikalastaja Markku Törrönen). Seurantakomitean puheenjohtajana toimii ylijohtaja Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lähde: MMM 7.4.2015