Skärgårdens utveckling och överlevnad är ständigt aktuell. Därför arrangerar Nordiska skärgårdssamarbetet tillsammans med Ålands landskapsregering och Östersjöfonden ett seminarium för alla som arbetar med fiskerifrågor och/eller är intresserade av miljön.

Avsikten med seminariet är att främja erfarenhetsutbyte inom vår gränsregion skärgården.

Det här vill vi diskutera:

  • Finns det fisk att fiska också i framtiden? Östersjöns miljö och ekosystem
  • Nulägesanalys (SWOT) av fiskerinäringen – hur ser det ut i de olika regionerna idag (Sverige, Åland, Finland) när det gäller kustfiske, vattenbruk, förädling och handel?
  • Vad har vi för gemensamma utmaningar? Kan vi samarbeta mer effektivt?
  • Olika möjligheter att skapa ett mervärde inom skärgårdsfisket genom förädling –

t ex Ny nordisk mat, en gemensam skärgårdsmärkning?

  • Fiskenäringens betydelse för en skärgårdskommun – exemplet Föglö
  • Valfritt studiebesök (fiskodling, förädling, yngelodling, biobränsle av fiskrens)

DAG 1, tisdagen 3 september 2013, avfärd kl. 10 från Mariehamn till Föglö, fullt program med presentationer och diskussioner, dagen avslutas med middag ca kl. 19.

DAG 2, onsdagen 4 september, frukost kl. 7.30 (Avgång färja kl. 9.00 från Degerby, Föglö, för studiebesöken på fasta Åland) och avslutas efter lunch ca kl. 13.30 i Mariehamn.

Övernattningen sker enligt skärgårdstradition: ursprungligt, hemtrevligt, naturnära – huvudsakligen i flerbäddsrum. Seminariet kostar 60-120 €/person (beror på bidrag från NMR). Resor till och från Åland och övernattning (utöver en natt på Föglö) bekostas av var och en själv.

Intresserad?

Kontakta samarbetschef Ester Miiros via e-post  ester.miiros@aland.net

 

Källa: Företagarna på Åland 6.8.2013