Maa- ja metsätalousministeriön kalatalousneuvos Risto Lampinen kertoo miten Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto voi edistää sisävesikalastusta. Kuva: Petri Suuronen.

Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto ry järjesti 14.4. seminaarin sisävesien kaupallisesta kalastuksesta. Teemaksi oli valittu ”madetta pöytään – muikku arvokalaksi”.

Seminaari keräsi suhteellisen runsaasti sisävesien ammattikalastajia paikalle ja myös muita asiantuntijoita. Seminaarissa esiteltiin myös Kalaleadereitten ja kalatalousverkoston toimintaa.

Keskustelussa nostetiin voimakkaasti esille kaupallisten kalastajien kalastusoikeuksien saannin vaikeudet ja pääsy vesille. Useissa puheenvuoroissa nostettiin esille, että vesien saanti on keskeinen kysymys sisävesien kaupallisen kalastuksen kehittämisessä ja kotimaisen pyydetyn kalan tarjonnan parantamisessa.  

Norpparitilä. Kuva: Petri Suuronen.

Mielenkiintoa herätti myös rysien pyydyssuunnitteluohjelma. Projektin tavoitteena on ollut testata nykyaikaisen tekniikan tuomista apuvälineeksi ammattikalastajien rysien (ja jatkossa mahdollisesti myös muiden pyydysten) suunniteluun.

Ohjelmisto on toteutettu yhteistyössä Suomen Sisävesiammattikalastajat ry, Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Itä-Suomen kalatalousryhmä kanssa. Linkki ohjelmaan https://omapyydys.web.app/.

Esitykset 14.4. (osa)

Muikku ja made, Timo Marjamäki JyU
ISCG – Potkua sisävesikalastukseen, Petri Suuronen ja Timo Vetriö PDF
Elinkeinokalatalouden edunvalvonta, Kim Jordas SAKL PDF
Yhteistyössä kalan Vuoksi, Pekka Sahama, Itä-Suomen Kalaleader PDF
Kalaleaderit Suomessa, Tea Nousiainen, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader PDF
Kansallinen kalatalousverkosto, Janne Ruokolainen, Sisä-Suomen Kalaleader PDF
Made ja Muikku, Samu Pelkonen, Hätälä Oy PDF