Merimetso on 90-luvulta lähtien ollut uusi, kiistanalainen aihe saaristossa Itämeren alueella. Mielipiteet jakautuvat vahvasti siitä, millaiset vaikutukset kasvava merimetsokanta aiheuttaa horjuville kalakannoille ja ammattikalastukselle. Myös menetelmien tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta merimetsokantojen harventamisessa sekä lintujen vaikutuksista saariston luonnon monimuotoisuuteen on eri mielipiteitä.

Pohjoismainen saaristoyhteistyö järjesti 23–24 marraskuuta 2015 Turussa merimetsoaiheisen seminaarin muun muassa taustana ehdotus merimetsokannan yhteisestä hallinnosta Itämeren alueella. Seminaarissa alusti esitelmöitsijöitä eri tahoilta; ohjelmassa oli EU-parlamentaarikon puheenvuoro sekä asiantuntijoita Tanskasta ja Skotlannista, joilla oli omia kokemuksiaan merimetsosta. Seuraavana päivänä, workshopin yhteydessä, osallistujat keskustelivat merimetsosta eri näkökulmista seuraavilla teemoilla: tutkimus, elinkeinot, omistajuus, kalastusalueiden hoito ja virkistyskäyttö. Workshopin tulokset esitetään liitteessä.  Kaikista lausunnoista vastaavat osallistujat itse.

Pohjoismainen saaristoyhteistyö on päättänyt jättää seminaariraportin vastuullisille viranomaisille Ruotsissa ja Suomessa.

Liite

Lähde: Pohjoismainen saaristoyhteistyö 7.12.2015