Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusryhmä selvitti silakka- ja kilohailikantojen tilaa vuotuisella Itämerelle suuntautuneella tutkimusmatkallaan syys-lokakuun vaihteessa. Hyvä uutinen matkalta on havainto Selkämeren silakan heikon kunnon parantumisesta, joskaan pyyntikokoisten silakoiden kunto ei ole vielä palautunut keskimääräiselle tasolle.

Tutkimusmatka kohdistui Suomen talousvyöhykkeelle Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosissa sekä koko Selkämerelle mukaan lukien Ruotsin talousvyöhyke. Matkan aikana kaikuluodattiin noin 1400 merimailia ja tehtiin 44 koetroolausta, joista yhdeksän pääaltaan pohjoisosissa, 29 Selkämerellä ja kuusi Suomenlahdella. Saalista saatiin yhteensä noin 9 000 kiloa, josta pääaltaan pohjoisosasta 2500 kiloa, Selkämereltä 4500 kiloa ja Suomenlahdelta 2000 kiloa. Matka tehtiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusalus Arandalla.

Juttu kokonaisuudessaan, linkki https://www.luke.fi/fi/seurannat/kalatalouden-tiedonkeruu/selkamerella-silakoiden-kunto-on-parantunut-hieman-heikosta-viime-vuodesta-isoa-silakkaa-edelleen-vahan

Lähde: Luke 8.12.2022