Fiskodling är ingen stor näring i Österbotten, det är egentligen bara i Kristinestadstrakten som den förekommer. Däremot är företaget Scandi Net i Nykarleby stort i sin bransch i landet, det vill säga när det gäller den utrustning som behövs för fiskodling, t.ex. nätkassar.

Scandi Net har expanderat under de senaste åren under den nye ägaren, Christer Kattils ledning. Företagets största exportmarknad är Sverige, men utrustning för fiskodling exporteras också till Ryssland.

Scandi Net har flyttat från Kvarnvägen i Nykarleby till en gammal industrihall invid Nykarleby älv. Där finns utrymmen som är tillräckliga för att bygga långa trålar och lagra allt det material som krävs.

Fiskodlingen i Finland i dag är koncentrerad till Åland och Åbolands skärgård. Produktionen vid Scandi Net går till största delen till den inhemska marknaden men exporten står för ungefär en tredjedel. Sverige är det största exportlandet men en del går också till Ryssland. På exportsidan är fiskodlingskassar och tillbehör den största produkten.

Fiskodlingar finns i Ladoga

De fiskodlingar som Scandi Net levererat fiskodlingskassar till i Ryssland finns i Ladoga sjön. De senaste tidens oroligheter på den ryska marknaden med sanktioner och liknande har inte direkt påverkat Scandi Nets verksamhet.

– Sanktioner leder till en större allmän försiktighet i alla branscher men de har nog inte påverkat Scandi Net i någon större utsträckning tror Christer Kattil.

Utvecklingstendenser inom fiskodlingen

En trend är att anläggningarna flyttar allt längre ut till havs och det ställer förstås större krav på utrustningen.

– Det som vi tittar mest på, på daglig basis är ändå materialanvändningen, vi försöker hitta lättare material och material med längre livslängd, säger Christer Kattil.

Scandi Net har sju anställda

Scandi Net har anställt flera personer under de senaste åren och har idag sju personer på lönelistan. Christer Kattil säger skämtsamt att företaget vuxit ned 60 procent sedan han tog över företaget och expansionen kommer att fortsätta.

Det tar sin tid att lära sig hantverket med att bygga en trål elller en fiskodlingskasse. Markus Johansson från Oravais har jobbat i företaget över tio år

– Jag såg en annons i tidningen, säger Markus Johansson och på den vägen är han. Han trivs med jobbet som han tycker är omväxlande.

Källa: Yle Österbotten 13.10.2014