Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 säädetään enimmäismäärät polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH). Vierasaineiden pitoisuudet asetetaan ALARAJA-periaatteen mukaisesti (niin alhaiseksi kuin mahdollista). Savustetulle kalalle ja lihalle asetettiin korkeampi enimmäismäärä kolmeksi vuodeksi ja alhaisempia enimmäismääriä alettaisiin soveltaa 1.9.2014.

Alkuvuodesta eräät maat toivat esille, että heillä valmistajat eivät pääse alempiin enimmäismääriin perinteisesti savustettujen tuotteiden osalta ja ongelma koskisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämän johdosta komissio päätti ehdottaa näille maille uutta kolmen vuoden siirtymäaikaa, jonka aikana voidaan saattaa omille markkinoille perinteisesti savustettuja liha- ja kalatuotteita nykyisten enimmäismäärien mukaisesti. Poikkeuksen ehtona on, että näitä tuotteita on analysoitava ja luotava ohjelmia, joilla pannaan käytäntöön hyvät savustuskäytännöt PAH-pitoisuuksien alentamiseksi. Kolmen vuoden kuluttua asiaa tarkastellaan uudelleen.

Poikkeuksen haki 12 maata. Myös Suomi pyysi poikkeusta. Savustetuista kalastustuotteista noin 6 % menisi poikkeuksen piiriin.

Maa- ja metsätalousministeriössä suunnitellaan poikkeuksen piiriin kuuluville savustetuille tuotteille samanlaista merkintävelvollisuutta kuin on dioksiinipoikkeuksen kuuluville kalastustuotteille. Tätä vaatimusta ei voida kuitenkaan antaa, ennen kuin muutos on tehty EU-tasolla.

Lähde: MMM 29.8.2014