Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä, julkaistu 20.12.2018, voimaan 1.1.2019.

PDF

Lähde: MMM 20.12.2018