Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden gällande förslag till jord- och skogsbruksministeriets förordningar om jakt på gråsäl som sker med stöd av jaktlicens och dispens under jaktåret 2012 – 2013 och jakt på östersjövikare som sker med stöd av dispens under jakt året 2012 – 2013 (två separata förordningar). Utlåtanden bör lämnas senast 23.7. Begäran om utlåtande kan ses på adressen http://www.mmm.fi/attachments/68r2WPqnl/120628_lausuntopyynto_halli_jne.pdf