SAKL kokous Pori-1

Toimitusjohtaja Kim Jordas esitteli kokoukselle kalastuksen ajankohtaisia asioita

 

Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliitto valitsi perjantaina vuosikokouksessaan Porissa ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen puheenjohtajakseen. Valinta oli yksimielinen.

Vuosikokous hiljentyi kunnioittamaan Martti Suuriniemen muistoa. Suuriniemi toimi Selkämeren ak:n sihteerinä ennen poismenoaan viime vuoden huhtikuussa.

Vuosikokous myös esitti lämpimät kiitokset Perämeren ak:n puheenjohtajatehtävät jättäneelle Eero Väätäjälle. Väätäjä on vuosikymmenten aikana hyvin aktiivisesti toiminut Perämeren ammattikalastajien edusmiehenä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Viime vuosien aikana hän on erityisesti paneutunut Perämerellä vireillä oleviin vesirakennushankkeisiin, etenkin tuulivoimapuistohankkeiden vaikutuksiin kalakantoihin ja ammattikalastukseen.

Kokous oli hyvin yksituumainen. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hyväksyi hallituksen esittämät linjaukset seuraavalle vuodelle. Vuoden 2014 jäsenmaksuihin tehtiin inflaatiotarkistus. Liiton vuoden 2012 taloudellinen tulos oli positiivinen.

Vuosikokous myös hyväksyi hallituksen esittämän alustavan rungon liiton strategiaksi vuosille 2014-2020. Varsinainen ohjelmateksti tulee käsittelyyn syksyn aikana kun EU:n päätökset yhteisestä kalastuspolitiikasta ja kalatalousrahastosta toivottavasti on tehty. Liiton aikaisemmat kalastuspoliittiset ohjelmat ovat vuosilta 2000 ja 2007.

Vilkkain keskustelu käytiin luonnoksista Lähikala -tuotemerkistä.