Hallituksen esitys elintarvikelaiksi on ollut kesän aikana lausunnolla.

Lakiluonnoksessa (68 §) on esitys mahdollisen maakunnan perimästä valvontamaksusta. Maksuissa on SAKL:n näkemyksen mukaan selkeästi rahastuksen makua.

Esimerkiksi pienelle kala-alan toimijalle nyt esitetty maksu voi muodostua hyvin korkeaksi liikevaihtoon verrattuna ja syö pienteen toimijoiden jo ennestään huonoa kannattavuutta. Valvontamaksu menisi maakunnan pohjattomaan kassaan, eikä maksun mahdollisesta suuntaamisesta elintarvikevalvontaan tai -neuvontaan ole uudessa hallintohimmelissä mitään varmuutta. SAKL edellyttää, että valvontamaksut on asetettava kohtuullisiksi toiminnan liikevaihtoon verrattuna.

MMM:n esitys elintarvikelaiksi, linkki https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bd39bdfa-024d-43f8-be76-54eb4cebeca6

Lähde: SAKL lausunto 13.8.2018