SAKL on 21.7 antanut lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriölle hallin ja itämeren norpan metsästyskiintiöistä vuonna 2016-2017.

Liitto toteaa, että hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankasvatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi pienennettävä. Rannikkokalastuksen toimintaedellytysten ja kalakantojen turvaaminen vaativat, että hyljeongelma saadaan kuriin, ja hyljekannan pienentäminen on ainoa kestävä toimi.

Hallikannan metsästysmääräksi on esitetty yhteensä 1.050 kappaletta. Määrä on sama kuin edellisvuonna, mutta osa (50 kpl) Perämeren-Merenkurkun alueen kiintiöstä siirretään Suomenlahden kannanhoitoalueelle. SAKL kannattaa ehdotusta. On hyvin valitettavaa, että toteutuneet metsästysmäärät (179 hallia) ovat jääneet kokonaiskantaan (40 000-54 000 hallia) verrattuna hyvin vaatimattomiksi. On syytä ryhtyä toimiin metsästyksen ja erityisesti vahinkoeläinten poistamisen tehostamiseksi ja on vältettävä kaikki toimia, jotka estävät metsästyksen harjoittamista, esimerkiksi perustamalla uusia suojelu- ja metsästyskieltoalueita pitkin rannikkoa. Poikkeuslupien hakemista on myös edistettävä ja menettelyn on oltava mahdollisimman nopeaa ja joustavaa.

Pyyntilupien lisääminen (200 kappaletta) itämeren norpan metsästämiseksi Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella on askel oikeaan suuntaan, vaikka esitetty määrä on vielä riittämätön ottaen huomioon uudet tiedot norppakannan koosta (yli 20 000). SAKL kannattaa ehdotusta. SAKL esittää sen lisäksi norpan rahoituskauden muuttamista samaksi kuin hallilla. Norppakannan vahvuuden takia emme pidä perusteltuna rauhoitusaikojen erilaisuutta.

Lähde: SAKL 21.7.2016