SAKL on jättänyt lausunnon luonnoksesta maakuntalaiksi. Lausuntoaika päättyi 9.11.2016.

Hallitus esittää kala- ja vesitalousasioiden siirtämistä maakuntien hoidettavaksi. Kalataloustehtävät muodostuvat elinkeinokalatalouden tehtäväkokonaisuudesta, sisältäen meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan, sekä kalavarojen hoidon ja vapaa-ajan kalatalouden tehtäväkokonaisuudesta. Elinkeinokalatalouden tehtäviä koskeva lainsäädäntö käsittää hyvin laajan EU-lainsäädännön, jota sovelletaan suoraan kalatalouden elinkeinoihin.

Kalastuselinkeino on huolestunut kalatalousasioiden mahdollisesta siirtymisestä maakuntien hoidettavaksi. Vuoden 2015 alusta toimineet kala-ELY:t ovat tuoneet selkeyttä hallintoon.

Liitto esittää lausunnossaan, että nykyisen kaltainen hallintomalli säilytetään ja ettei luoda uutta pirstaleista hallintoa kalatalousasioissa. Vähintään maakunnilta tulisi laissa edellyttää, että luovat sopimus- tai muilla järjestelyillä ratkaisun, joka keskittää kalaelinkeinoa koskevat asiat muutamaan maakuntaan nykyisen mallin mukaisesti.  

 

Lähde: SAKL