SAKL on lausunut luonnoksesta Itämeri-strategiasta valtioneuvoston kanslialle.

Luonnos Itämeri-strategiaksi sisältää monia kannatettavia asioita. Kalastuselinkeino nostaa erityisesti esille ravinnepäästöjen, roskaantumisen ja haitallisten aineiden pääsyn vähentämisen keskeisinä kokonaisuuksina. Toimet jäävät strategialuonnoksessa kuitenkin hyvin yleiselle tasolle ja konkretiaa kaivataan enemmän.

Suoraan kalastuselinkeinona koskevana asiana mainitaan ”Lisätään kotimaisen kalan käyttöä ja arvoa sekä siitä syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä kehittämillä korkean arvon tuotteita kuten esimerkiksi bioöljyä”. Tämä on sinällään hyvä tavoite, mutta ei pureudu varsinaiseen ongelmaan. Perusongelma on se, ettei kaupalliselle kalastukselle ole luotu sellaisia perusedellytyksiä, joiden varassa kalastuselinkeino tuottaisi riittävästi kotimaista kalaa. Tähän perusongelmaan on pureuduttava tehokkaammin.

Strategissa myös listataan meren tehokkaampaa käyttöä ja jopa ihan uusia käyttömuotoja kuten automaattinen merenkulku. Tämä tarkoittaa käytännössä, että meren perinteinen käyttö, erityisesti kalastus, ajetaan yhä ahtaammalle. Elinkeinon harjoittaminen voi jopa tulla mahdottomaksi. Merialuesuunnittelu voi olla keino ratkaista ongelma, mutta käytäntö on valitettavasti osoittanut, että kalastus aina on se häviävä osapuoli. Katsomme sen takia, että kalastuselinkeinon asema meren käyttömuotoa on turvattava strategialuonnoksessa.

Lähde: SAKL 26.6.2017