SAKL on lähettänyt ministeri Jari Koskiselle kirjeen, jossa vaaditaan kalastusvakuutustoiminnalle jatkoa.

Euroopan komissio antoi päätöksensä Suomen kalastusvakuutusjärjestelmästä 11.1.2012 (julkaistu 2.6.2012). Komissio edellytti, että Suomi tekee nopealla aikataululla merkittäviä muutoksia järjestelmään. Maa- ja metsätalousministeriö on tämä jälkeen hyvin suoraviivaisesti komission päätöksen pohjalta valmistellut esityksen laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Lainmuutoksella nykyinen laki kalastusvakuutusyhdistyksistä kumottaisiin.

Uuden lain tavoitteena olisi yhä edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Uudistuksen myötä koko perusrakenne muuttuisi kuin myös vakuutusturvan voimassaoloalue ja laajuus. Avomerialukset jäisivät kokonaan valtion tukeman vakuutusturvan ulkopuolelle.

Ammattikalastajilla on uudistuksessa kaksijakoinen rooli, toisaalta asiakkaina ja vakuutustuen saajina ja toisaalta kalastusvakuutusyhdistysten omistajina.

SAKL on syvästi huolestunut uudistuksen vaikutuksista ammattikalastuksen harjoittamiseen. Kalastusvakuutus on Suomessa ollut harvoja tukimuotoja kalastuselinkeinolle. Tilanne kärjistyy seuraavan rakennekauden aikana kun ilmeisesti tuet elinkeinokalatalouden rakenneohjelman kautta supistuvat entisestään (komission esitys 2011).

Ministeriön alustavien esitysten perusteella vakuutusturvan laajuus kaventuu merkittävästi, ja kalastusyrittäjä olisi pakotettu hankkimaan, jos mahdollista, täydentävää vakuutusturvaa muualta. Avomerialusten osalta vakuutusturva on ratkaisematta, ja tämän vaikutus lainoihin ja vakuuksiin on merkittävä epävarmuustekijä. Ministeriö ei tietääksemme ole elinkeinon osalta toistaiseksi tehnyt lakiesityksen perusteluosioon sisältyvää taloudellista vaikutusarvioita.

SAKL näkee tärkeänä, että ministeriö valmistelee riittävällä vakaudella lakiesityksen, joka jatkossakin turvaa kalastajien vakuutusturvan ja joka turvaa, että tulevat kalastusvakuutuslaitokset pystyvät toimimaan ja tarjoamaan kalastusyrittäjille vakuutusturvan.

Lähde: SAKL 12.6.2012, lisätietoja pj. Olavi Sahlstén