Liitto jätti tänään muistutuksen Röyttän edustan osayleiskaavasta. Alue sijaitsee Tornionjoen suulla Perämeren pohjukassa.

Nähtävänä oleva osayleiskaava mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentamisen Röyttän edustan merialueelle.

Liiton mielestä on täysin edesvastuutonta vaarantaa Tornionjoen hyvää tilaa rakentamalla merituulivoimapuistoa sen edustalle, suoraan vaelluskalojen reitille.

Liitto ottaa muistutuksessa kantaa osayleiskaavan vaikutuksiin ammattikalastuksen kannalta. Hankkeella on kuitenkin myös vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja alueen luontoarvoihin yleisesti.

Suomen Ammattikalastajaliitto vastustaa merituulivoimapuiston rakentamista mahdollistavan osayleiskaavan hyväksymistä koska se muodostaa liian suuren riskin Torniojoen vaelluskalakannoille. Liiton kanta on, että tuulivoimapuistoja tulisi sijoittaa satama- ja teollisuusalueille tai jo ennestään rakennetuille ranta-alueille.

Lähde: SAKL 24.6.2013