Liitto jätti eilen Uudenmaan ELY-keskukselle lausuman ja mielipiteen Nord Stream AG:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja siihen liittyvästä arviointiohjelmasta koskien kahden merenalaisen kaasuputken asentamista Itämeren pohjalle Venäjän ja Saksan välillä.

Liitto katsoo muun muassa, että ohjelma ja suunnitelma ovat puutteellisia ja, että ne eivät riittävästi kata kysymystä uuden kaasuputkihankkeen vaikutuksista ammattikalastusintresseihin.

Lähde: SAKL 7.6.2013