Saimaannorpan suojelua ja kalastusta käsittelevä työryhmä käsitteli 2.10. kokouksessaan syksyn 2020 alueellisten keskustelutilaisuuksien osanottajilta saatuja palautteita. 

Syksyn keskustelukierroksella esitetyistä mielipiteistä ja kommenteista laadittiin yhteenvetoraportti, jonka sisältöön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän jäsenet tutustuivat.  Yhteenvedosta selviää, että myönteistä palautetta annettiin nykyisten rajoitusten hyvästä toimivuudesta, ja kalastusrajoituksiin on sopeuduttu pääosin hyvin. Kehittämisideoita tuli runsaasti, muun muassa toivomuksia norppaturvallisten kalastustapojen ja välineiden kehittämisestä sekä rajoitusalueiden paikallisesta sopimisesta ja tarkistamisesta. Lisäksi kiertueella saatiin kehitysehdotuksia kalastuksen valvonnasta, koulutuksesta ja tiedotuksesta norppaturvalliseen kalastukseen. 

Yhteenvetoraportista näkyy, että alueen keskusteluissa pohdintaa herätti erityisesti kalastusrajoitusten laajentamisen ja rauhoitusajan jatkamisen vaikutukset elinkeinoihin, osakaskuntatoimintaan ja vapaa-ajankalastukseen sekä kalakantoihin.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä päätti kokouksessaan avata kaikille avoimen verkkokyselyn viikolla 42. Kyselyn avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelemiseksi tehtäviin kalastusrajoituksiin.

– Keskustelukierroksen yhteenvetoraportin ja tulevan kyselyn tulosten avulla pystymme paremmin sovittamaan yhteen saimaannorpan suojelun ja kalastuksen. Keskustelukierrokselta saimme käyttöömme runsaasti yksityiskohtaista kalastukseen liittyvää tietoa, jota voimme käyttää hyödyksi työryhmän toimenpide-esitysten teossa, sanoo työryhmän puheenjohtaja kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti yhdessä kolmen Saimaan alueen maakuntaliiton kanssa Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuskiertueen syksyllä 2020. Keskustelutilaisuudet pidettiin saimaannorpan esiintymisalueella Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Rääkkylässä ja Taipalsaaressa. Niihin osallistui lähes 200 keskustelijaa. Kierroksen tarkoituksena oli kuulla vakinaisten ja loma-asukkaiden ajatuksia ja kokemuksia saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista sekä saada kehitysehdotuksia.

Saimaannorppa ja kalastus -keskustelukiertueen yhteenvetoraportti PDF 819kB

Lähde: MMM 9.10.2020