Suomessa on EU-kalastusalusrekisteriin merkityille yli 12-metrisille aluksille asennettu valvonta-asetuksen 1224/2009 mukainen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä sähköisen kalastuspäiväkirjavelvoitteen toimeenpanon osalta (eLogbook-järjestelmä). Tässä tiedotteessa on kuvattu, miten sähköisen kalastuspäiväkirjan vikatilanteissa tulee toimia ja miten tukipalvelut on järjestetty 1.12.2021 alkaen.

Rajavartiolaitoksen (MRCC Turku) kalastuksenseurantakeskus (KSK) toimii EU:n valvonta-asetuksen 1224/2009 mukaisena toimivaltaisena yhteysviranomaisena Suomessa. KSK valvoo ympäri vuorokauden Suomen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia ja kalastustoimintaa Suomen merialueilla.

Toimenpiteet sähköisen kalastuspäiväkirjan vikatilanteissa 

Kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on toimitettava, tarkoituksenmukaisella televiestintävälineellä, kalastusmatkaa koskevat tiedot KSK:lle, jos kalastusalukseen asennettuun eLogbook-järjestelmään tulee tekninen vika tai se lakkaa toimimasta. 

KSK vastaanottaa ja kirjaa tiedot eLogbook-järjestelmän vikatilanteista ympäri vuorokauden kaikkina päivinä vuodessa. Vikatilanteissa kalastusmatkojen tiedot vastaanotetaan ensisijaisesti sähköpostilla; ksk@raja.fi, sekä tarvittaessa puhelimitse (+358 294 1036).

KSK vastaanottaa ja välittää eLogbook-järjestelmää koskevat tukipyynnöt tekniselle tukipalvelulle, vika- ja ongelmatilanteiden ratkaisujen edistämiseksi.

Jotta eLogbook-järjestelmään voidaan järjestää nopea ja sujuva korjaustoimenpide, on kalastusaluksen päällikön tai edustajan toimitettava KSK:lle kuvaus eLogbook-järjestelmään liittyvästä ongelmasta, arvio satamaan saapumisajankohdasta ja tieto paluusatamasta sekä riittävät tiedot aluksella olevasta yhteyshenkilöstä yhteystietoineen. 

Kalastusalus ei saa teknisen vian tai toimintahäiriön jälkeen lähteä satamasta ennen kuin sen eLogbook-järjestelmä toimii hyväksyttävästi. KSK voi antaa kalastusalukselle luvan poistua satamasta esimerkiksi siirtääkseen aluksen toiseen satamaan korjaustoimenpiteitä varten.

Elogbook-järjestelmän tekninen tukipalvelu ja palveluajat 

KSK vastaanottaa ja välittää eLogbook-järjestelmää koskevat tukipyynnöt tekniselle tukipalvelulle, teknisen tuen suorittaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.  

Teknisen tukipalvelun palveluajat on järjestetty seuraavasti:

Arkisin (maanantai – perjantai) klo 7-10 ja 18-21
Viikonloppuisin (lauantai ja sunnuntai) klo 8-10 ja 18-21

eLogbook-järjestelmään liittyvät korjaustoimenpiteet suoritetaan aina kalastusaluksen ollessa satamassa, kun internetyhteys on käytettävissä, lähtökohtaisesti etäyhteyksiä (Teamviewer) hyödyntäen. 

Mikäli korjaustoimenpide edellyttää tekniseltä tuelta aluksella käynnin, tulee aluksen olla Suomessa tai se tulee siirtää Suomeen KSKn poikkeusluvalla. 

Kalastusmatkan tietojen toimitustiheys vikatilanteessa

Vikatilanteissa kalastusmatkan tiedot tulee toimittaa KSK:lle päivittäin ja viimeistään 24 tunnin kuluttua edellisestä toimituksesta. Lisäksi tulee tehdä ennakkoilmoitus satamaan saapumisesta ja kalastusmatkaa koskevat tiedot tulee aina toimittaa KSK:n pyynnöstä sekä merellä suoritettavien tarkastusten yhteydessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Ali Lindahl, p. 0295162219

Rajavartiolaitoksesta:
Komentajakapteeni Tero Grönfors, p. 0295421174 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta: 
Projektikoordinaattori Jari Hakala, p. 0295028554

Lähde: Rajavartiolaitos 30.11.2021