Saga Furs pälsauktion blev en tam historia på grund av både corona och kriget i Ukraina. De kinesiska och ryska köparna hade ytterst svårt att agera. Saga Furs meddelade på fredag kväll att vd:n får gå med omedelbar verkan.

En avvikande auktion, både på grund av pandemin och kriget i Ukraina, så kommenterar SÖP:s informationschef Steven Frostdahl Saga Furs pälsauktion som avslutades på fredagen.

– Kriget har på ett avgörande sätt försvårat auktionshandeln. Både ryska och kinesiska köpare har haft svårt att kunna agera, säger Frostdahl.

Saga Furs tidigare vd Magnus Ljung beskrev tidigare i veckan auktionen på minkskinn som en besvikelse.

Trots detta har skinnen rört på sig, speciellt i vissa segment säger Frostdahl. Men inte i tillräcklig mån.

– Jag är rädd för att det blir en tuff uppfödningssäsong för våra pälsfarmare i Österbotten, säger Frostdahl.

Saga Furs bytte vd

Saga Furs meddelade på fredag kväll att vd Magnus Ljung avgår med omedelbar verkan. Styrelsens ordförande Jari Isosaari säger att bytet av vd inte har något med auktionen att göra.

– Magnus Ljung anställdes för att sanera bolaget och skapa lönsamhet. Det har han lyckats bra med och det är vi tacksamma för, säger Isosaari.

Isosaari säger att bolaget nu går vidare med en ny affärsstrategi med nyvalda vd:n Markus Gotthardt.

– Det är vanlig företagsverksamhet att saneraren lämnar bolaget när uppdraget är utfört. Styrelsen ansåg att vi med den nya strategin också byter vd, säger Isosaari.

Allt fler farmare kämpar

Steven Frostdahl säger att den ekonomiska situationen på farmerna i Österbotten är varierierande. En del farmer kämpar med ekonomin, medan andra kommer att klara sig tack vare ackumulerat kapital under de goda åren.

– Men nog upplever jag att gruppen som kämpar hela tiden blir större.

Fróstdahl säger att branschen alltid varit konjunkturskänslig och att det är något som farmarna vana vid.

Men att det här är ett marknadsläge som ändå är väldigt unikt.

– Innan coronan slog till var vi på väg mot bättre tider. Men pandemin, och nu kriget på det, gör att marknaden inte kunnat återhämta sig som normalt, säger Frostdahl.

Källa: Yle 12.3.2022