Endast sådan som har särskilt tillstånd för torskfiske har rätt att fiska i Östersjön med tillåtna redskap för torsk enligt rådets förordning (EY) N:o 2187/2005.

Särskilt tillstånd för torskfiske beviljas enligt ministeriets förordning (949/2010). Ansökningar för särskilt tillstånd behandlas i
NMT-centralerna.

Särskilt tillstånd för torskfiske under år 2014 skall sökas senast 3.12.2013.

Källa: JSM