lataus 1

Naturresursinstitutet har sammanställt data som visar att omsättningen och de totala intäkterna inom kustfisket ökade 2017. Däremot sjönk lönsamheten.

År 2017 var omsättningen för kustfisket 7,6 miljoner euro, vilket var cirka 0,5 miljoner euro mer än 2016. Med kustfiske avses kustnära fiske med fartyg under 10 meter.

– De totala intäkterna ökade från året innan med cirka 0,4 miljoner euro till 9,1 miljoner euro. Utöver omsättning inkluderar de totala intäkterna stöd och övriga intäkter, till exempel toleransstöd för säl, försäkringsersättningar och arrenden för vattenområden, säger Markku Kärnä, forskare vid Naturresursinstitutet.

Färre företag och större genomsnittlig omsättning

År 2017 bedrev 1 089 företag kustfiske i Finland och deras genomsnittliga omsättning var cirka 6 900 euro.

Antalet kustfiskeföretag minskade med 11 procent under 2017, samtidigt som företagens genomsnittliga omsättning ökade med en femtedel. Den nya lagen om fiske som trädde i kraft i början av 2016 medförde att antalet fiskare som anmält sig till registret över kommersiella fiskare ökade. Samtidigt skedde också en tillfällig ökning i antalet små fiskeriföretag som bedriver fiske sporadiskt. Det verkar att de företag som bedriver aktivt fiske fortsatte verksamheten 2017.

– Kustfiskeföretagens totala kostnader ökade till 4,4 miljoner euro. Till följd av kostnadsökningen minskade lönsamheten, trots att omsättningen var större än året innan. Jämfört med 2016 minskade nettoresultatet med cirka fem procent, säger Markku Kärnä.

Detaljerad information lättillgänglig i tjänsten Ekonomidoktorn

Information om kustfiskarnas ekonomiska verksamhet och bokslut samlas in varje år genom Naturresursinstitutets bokföringsenkät. Bokslutsuppgifter har samlats in sedan 2008.

Genomsnittliga resultat och rapporter skapas i tjänsten utifrån kundens önskemål. I tjänsten finns bokslutsuppgifter om kustfisket från åren 2008–2017 såväl för allt småskaligt kustfiske som per fångstredskaps- och omsättningsklass, på finska, svenska och engelska.

Källa: Naturresursinstitutet 18.12.2018