Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.

Samtliga tre sälarter visar på en tydlig ökning av populationerna. När det gäller gråsälen kan man något förenklat också konstatera att ökningen är mindre i norra Östersjön och betydligt större i södra Östersjön.

När det gäller skadefrekvensen så visar den samma mönster. Platser som knappt varit drabbade av skador alls i början på 2000-talet är de som nu kan betraktas som värst drabbade.

Ladda ner dokument

·       Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisketPDF

Källa: HaV