Den 20 april öppnas skyddsjakten på säl. Inför årets jaktperiod har Naturvårdsverket ökat kvoterna till 1 100 gråsälar, 600 knubbsälar och 200 vikare.

Totalt sett är det en ökning med 38 procent jämfört med fjolårets jaktkvot. Trots det tycker fiskerinäringen att kvoterna är för låga.

– Vi har knappt något kustfiske kvar, säger forskaren Sara Königson vid institutionen för akvatiska resurser på kustlaboratoriet, SLU, till TT.

Sälart – Kvot 2018 – Fällda 2018 – Kvot 2019

Vikare – 190 – 130 – 200

Gråsäl – 740 – 499 – 1 100

Knubbsäl – 400 – 285 – 600

Källa: SFPO 8.4.2019