Antalet sälar ökar i Östersjön och därmed också skadorna på yrkesfisket. Havs-och vattenmyndigheten uppskattar att det just nu finns närmare 45 000 sälar.

En av dem drygt 1 300 svenska yrkesfiskare som märkt av sälarnas framfart är Christer Karlsson i Gryt, utanför Valdemarsvik:

– Är de riktigt aggressiva är det bara att ta fram byggnålen och laga näten, säger han.

Från att ha varit utrotningshotad på 70-talet på grund av miljögifter ökar nu gråsälarna – den art det finns flest av i Östersjön – rejält. Ökningen är störst i södra Östersjön, runt Skåne och även i Danmark, som tidigare inte haft mycket gråsäl, berättar Susanne Viker, utredare på Havs och vattenmyndigheten:

– Skåne har inte haft så mycket skador tidigare, men har nu sett en kraftig ökning. Och sälarna de sprider sig i Öresund, även Danmark har fått problem med gråsäl i fiskeredskapen. De hade nästan bara knubbsäl tidigare. Men gråsälen är större och orsakar större skador, säger Susanne Viker.

Danmark studerar nu det svenska systemet med ersättning till yrkesfiskare.

I år delar Havs-och vattenmyndigheten ut 20 miljoner kronor för skador på fiskeredskap och fångster å till förebyggande åtgärder. En summa som varit konstant de senaste tre åren. Men samtidigt har antalet yrkesfiskare minskat.

I Östergötland finns i dag ett drygt 30-tal registrerade yrkesfiskare.

Det finns olika typer av sälsäkra fiskeredskap, men de är både dyra och i bland otympliga att hantera. Och mot stora gråsälar finns inte så mycket att göra, säger fiskaren Christer Karlsson:

– De river allt. Är de riktigt stora går de rakt igenom. De finns ju dem som väger ett par, tre hundra kilo.

Vad tycker du om säljakt?

– Jag tycker det ska vara allmän jakt. Det kan hjälpa, då drar de sig längre ut, säger Christer Karlsson.

Källa: P4 Östergötland 11.8.2015