Sälpopulationen i Östersjön ökar och sprider sig mer och mer söderut.
Detsamma gäller sälarnas skador på fisket – södra Sverige drabbas allt hårdare.
”Det är en uppåtgående kurva”, säger Anders Kjellberg, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Kalmar län. Kalmar län. 

Havs- och vattenmyndigheten fick 2014 i uppdrag av regeringen att utreda sälbeståndet i Östersjön, och vad det har för skador på fisket. Rapporten som presenterades vid årsskiftet visar att sälpopulationen växer och det gäller alla tre arter: Knubbsäl, vikare och gråsäl.

Gråsälarna är problemet
I Kalmarsund räknades 2014 omkring 1 000 knubbsälar, vilket uppskattas vara omkring 60-80 procent av det egentliga beståndet. Sedan 2003 har ökningen stadigt legat på drygt 7 procent per år. Gråsälarna är inte lika många men de rör sig över större områden, och det är de som är det största problemet för fiskarna.

– Gråsälarna rör sig över hela Östersjön, kanske också att de kommer till oss från Baltikum. Det är den som är det stora problemet hos oss, det knubbsälen står för är försumbart, säger Anders Kjellberg, fiskeridirektör på länsstyrelsen i Kalmar län.

Fler skador söderut
När det gäller sälarnas skador på fisket skriver Havs- och vattenmyndigheten i sin rapport att mönstret är detsamma som med sälarnas utbredning – det rör sig söderut. 2013 anmäldes närmare 15 procent av landets sälskador i Kalmar län, vilket var tredje mest i landet.

– Vi är väldigt hårt drabbade, tittar man från 2000-talets början ser man att det är en uppåtgående kurva hela tiden, säger Anders Kjellberg.

Miljoner i ersättning
Kalmar län har cirka 120 yrkesfiskare och 2014 hade 42 av dem ansökt om och beviljats ersättning för sälskador som skett året innan. Totalt betalades knappt 2 miljoner ut medan skadorna beräknas överstiga 4,5 miljoner.

Anders Kjellberg på länsstyrelsen berättar att det görs saker för att förbättra läget för fiskarna, men det har en relativt liten effekt.

– Vi har jakt på gråsäl i länet men det har inte förbättrat situationen, det kan ha hjälpt i någon vik men det påverkar inte hela Östersjöpopulationen. Däremot kan man söka pengar för att förebygga skador och det pågår forskning för att få fram sälsäkrade redskap, men det har det gjort i 15 år och med vissa undantag står man och stampar, säger han.

Källa: 24 Kalmar 5.1.2015