Fiskare i Österbotten är oroliga över fiskbeståndet i regionen då sälarna äter upp siken och skarvarna äter upp abborren. Speciellt sikfångsten har minskat drastiskt under de senaste åren.

Enligt flera tips som kommit in till Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården vållar sälarna och skarvarna stora problem för fiskare i Österbotten. Så här kommenterar verksamhetsledaren på Österbottens fiskarförbund Guy Svanbäck.

– Min egen uppfattning är den att vi har så stora problem med säl i det här området att det inte går för yrkesfiskare att fiska alla tider på året med den påföljden att fångsten speciellt i det yrkesmässiga fisket minskar. Det har minskat med åtminstone hälften sedan början på 2000-talet och om vi går ännu längre tillbaks i tiden så har det minskat ännu mera.

I mitten av 1990-talet låg sikfångsten bland yrkesfiskare på över 700 ton, medan fångsten för ett par år sedan bara var drygt 200 ton. Svanbäck ser det här som ett stort problem.

– Nog är det ett stort problem därför att inom vissa områden har yrkesfiskare inte någon möjlighet att gå över på andra arter. De är ganska beroende av vissa fiskarter och när man har problem med säl på de områdena så inverkar det ganska drastiskt.

Abborrfångsten allt vanligare

Då sikfångsten har minskat har fiskare fått fokusera sig på andra fiskarter som till exempel abborre.

– Jo, det stämmer. Jag har sagt att abborrfisket har räddat yrkesmässiga kustfisket speciellt här i Kvarkenregionen. Här ser man en tydlig uppgång i fångsterna på abborre samtidigt som siken har gått ner, så abborrarna har varit väldigt viktig för det österbottniska fisket och är det fortsättningsvis.

Oron för att abborren fiskas för mycket på grund av den dåliga sikfångsten är ändå stor. En fråga som man inom fiskarförbundet har ställt är hur mycket kan vi fiska abborre förrän vi får problem?

– På det viset är det förstås lite bekymmersamt om man fiskar för mycket för att då tenderar fångsten att gå ner ganska drastiskt efter ett antal år. Så det finns skäl att försöka upprätthålla ett hållbart fiske och en jämn tillgång på fisken så att man inte tar ut för mycket på en gång.

Även skarven vållar problem

Sälen är inte det enda djuret som ställer till med problem för fiskare. Många fiskare klagar på att skarven äter upp fiskbeståndet i skärgården och nu verkar det som om abborren fastnat på skarvens radar.

– Det är ju en allätare och äter mycket abborre. Problemet med skarvarna är att de kan beta ner ett bestånd och det finns vissa indicier på att abborren är den art som lider mest av skarven.

Många skärgårdsbor och fiskare tycker att fredningen av skärgården har gått för långt. Svanbäck håller med i viss mån.

– Det gäller att göra det bästa av situationen. Säl och skarv underlättar inte situationen och det gör ju att det undergräver förtroendet för myndigheterna när man inte får ordning på säl- och skarvproblemen. Det finns nog att ta itu med när det gäller de här två arterna.

Källa: Yle 23.7.2014