Sähköiset kalastuspäiväkirjat (E-logbook) otetaan käyttöön 1.1.2015 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriö asennuttaa niille kalastusaluksille, joita sähköinen päiväkirjajärjestelmä koskee, uuden työaseman ja siihen tarvittavat ohjelmistot tämän vuoden loppuun mennessä.

MMM:stä lähettää kirjeen asiasta kalastusaluksien omistajille lähipäivinä ja siihen kannattaa huolella tutustua. Kirje sisältää tarkemmat ohjeet. Tarkempi asennusaikataulu sovitaan aluskohtaisesti erikseen.

Liitto kehottaa kalastajia joustavuuteen asennuksien suhteen, jotta saadaan urakka valmiiksi ennen vuoden loppua.