Harmaahylkeiden metsästyskiintiö on ollut metsästysvuosittain noin 1 000 yksilön suuruinen. Metsästyksen vapautumisesta huolimatta saaliskiintiöstä ei ole vuosittain käytetty edes puolta.

Harmaahylkeiden metsästys alkoi viime viikon sunnuntaina. Saaliin saaminen vaatii runsaasti kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.

”Perinteiseen, vaativaan ja aikaa vievään harmaahylkeiden metsästykseen vihkiytyminen innostaa hyvin harvaa nykyaikaista metsästäjää”, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusinsinööri Esa Lehtonen.

Harmaahyljekanta on kasvanut vuosittain noin viitisen prosenttia. Kannan kasvun myötä myös rannikkokalastajille aiheutuneet vahingot, eli menetetyn saaliin määrä on kasvanut. Hallit syövät ja vioittavat kaloja sekä rikkovat pyydyksiä.

Keinoja kalastuselinkeinon auttamiseksi on ollut vähän. Halli ja rannikkokalastajat ovat olleet jo pitkään törmäyskurssilla.

Nyt Luke ja ammattiopisto Livia ovat aloittaneet harmaahylkeen passiivisen metsästyksen mahdollisuudet -hankkeen. Tavoite on tuoda metsästäjät sekä kalastajat yhteen ja kokeilla hallien metsästystä pyyntilaitteella.

Ponttonirysään asennetulla hylkeenpyyntilaitteella voi sekä kalastaa että pyytää eläviä halleja, kuvailee Lehtonen.

Kun halli on uinut rysän­perän suulle, laukaissut uidessaan kalteriportin ja jäänyt välipesään vangiksi, lähtee tästä tieto heti kalastajalle tekstiviestillä.

Hylje pääsee kaikissa keli­olosuhteissa myös pintaan hengittämään pyydyksen katto- osan hengityssylinterin kautta. Lehtosen mukaan hylje on välipesässä rauhallinen. Hylje poistetaan nopeasti pyydyksestä, jotta normaali kalastus voi jatkua.

Kalastaja nostaa ponttoni­rysän perän vedestä ja metsästäjä lopettaa hallin päähän ampumalla.

Pyyntilaite on toiminut tutkimuskäytössä hyvin. Laitteen ansiosta hallikannasta voitaisiin poistaa juuri niitä ongelmayksilöitä, jotka käyvät kalastajien pyydyksillä, toteaa Lehtonen.

”Ongelma ei toki helpotu, jos halli ei mene pyydykseen. Se on tiedossa jo nyt, että tyhjä pyydys ei kiinnosta, vaan rysässä on oltava kaloja.”

Kalastajia ja metsästäjiä passiivinen pyynti kiinnostaa. Maaliskuun lopussa Paraisilla järjestettiin kehittämishankkeen ensimmäinen koulutus­tilaisuus, johon osallistui yli 60 henkeä.

Hankkeessa ei vain opetella poistamaan halleja uudenlaisella pyyntilaitteella. Metsästäjiä halutaan myös opettaa hyödyntämään saalista. Se on seuraavan koulutuksen aihe.

Hanke toteutetaan Saaristomerellä ja sen rahoittavat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toiminta­ohjelma sekä Saaristo- ja Selkämeren kala­talousryhmät. ­

Lähde: MT 23.4.2017