Pullokuonodelfiini näyttäytyi muutama päivä sitten Taalintehtaalla. Kuva: Olli Loisa
Pullokuonodelfiini näyttäytyi muutama päivä sitten Taalintehtaalla. Kuva: Olli Loisa

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta niillä merialueilla, joilla pullokuonodelfiinejä esiintyy. Eläimiä ei tule myöskään häiritä. Tällä hetkellä delfiinit esiintyvät Saaristomerellä Kemiönsaaressa Taalintehtaan itä- ja kaakkoispuolisella Bruksfjärdenin alueella.

Pullokuonodelfiinit voivat tarttua verkkoihin ja vahingoittua tai hukkua niihin, kuten delfiinien vieraillessa Saaristomerellä vuonna 2006.

Pullokuonodelfiinit voivat nopeasti siirtyä muille merialueille. Suositus koskee kaikkia merialueita, joilla delfiinien tiedetään oleskelevan uusimman julkisuudessa esitetyn tiedon perusteella.

Suosituksia delfiinien tarkkailusta

Pullokuonodelfiinejä suositellaan tarkkailtavaksi maalta, jotta eläimet eivät häiriinny liiasta huomiosta. Lisäksi tarkkailusta ei saa aiheutua häiriötä paikallisille asukkaille.

Jos delfiinejä havainnoidaan veneestä tai liikutaan niiden lähistöllä, on syytä noudattaa seuraavia ohjeita:

1. jos paikalla on useampia veneitä, eläimiä ei piiritetä vaan tarjotaan selkeä poistumisreitti;

2. ajovauhti koko alueella pidetään maltillisena, mieluiten noin 10 solmussa, jotta eläimet ehtivät väistää;

3. eläimiä ei itse lähestytä 100 metriä lähemmäs – delfiinit lähestyvät veneitä usein itse omasta tahdostaan

4. eläinten ruokailua ei häiritä eikä niitä lähestytä niiden kulkusuuntaan nähden suoraan edestä tai suoraan takaa. Paras tapa liikkua on eläimien kulkusuuntaan nähden sivulla samaan suuntaan;

5. kaikuluotaimet suljetaan eläinten välittömässä läheisyydessä

6. eläinten lähellä ollaan enintään puoli tuntia venettä kohden (mieluummin vähemmän, jos paikalla on paljon veneitä).

Lähde: MMM tiedote 26.5.2020