Saaristoasiain neuvottelukunta hyväksyi 2.6.2017 valtakunnallisen saaristo-ohjelman 2017–2019.

Ohjelman tarkoituksena on toteuttaa saaristolain tavoitteita, tasapainottaa osaltaan aluekehitystä saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla ja hyödyntää saaristoisuutta, merta, järviä, jokia ja rantavyöhykettä aluekehitystekijöinä koko maassa.

Ohjelma tehtiin yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien, saaristoisten kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Konsulttina toimi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Raportti luovutettiin 22.6.2017 saaristopolitiikasta vastaavalle maatalousministeri Jari Lepälle.

Ohjelman toimenpiteillä edistetään omalta osaltaan hallituksen kärkihankkeita sinistä ja muuta biotaloutta, digitalisaatiota sekä jakamis- ja kiertotaloutta. Ohjelma edistää saariston liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, saariston asemaa alue-, kunta- ja maakuntapolitiikassa, peruspalvelujen turvaamista, meriklusterin toimintaedellytysten turvaamista, saaristo- ja vesistömatkailun tuotekehitystä ja markkinointia, ammattikalastusta, asumisen lisääntymistä vapaa-ajan asunnoilla, vapaa-ajan asumisen kehittymistä ykkösasumiseksi, Itämeren ja vesistöjen suojelua, poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin varautumista ja turvallisuutta sekä virkistyksen, luonnonsuojelun ja kulttuurin tarpeisiin vastaamista.

Ohjelman toteutuksesta vastaavat ministeriöt, ELY-Keskukset, maakunnat, saaristoiset kunnat sekä järjestöt ja yritykset vuosittain käytettävissään olevin tarkoitukseen osoitettavin valtion, EU:n, kuntien ja yksityisen sektorin varoin. Valtion osalta rahoituksesta päätetään vuosittain talousarvioiden hyväksymisen yhteydessä.

Saaristoasiain neuvottelukunta laatii määräajoin selvityksen ohjelman toteutumisesta.

suomeksi

http://mmm.fi/documents/1410837/5294657/Valtakunnallinen_saaristoohjelma_FI+painoversio+su.pdf/9007b3da-55e1-4b1b-81c9-8eda0a5e1b42

på svenska

http://mmm.fi/documents/1410837/5294657/Valtakunnallinen_saaristoohjelma_SVE+painoversio.pdf/4ed1a5f6-fad8-4c93-9acd-8a4c0cf41256

Lähde: MMM 7.9.2017