Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut metsästysvuotta 2012—2013 koskevat suurimmat sallitut saalismäärät hallin ja itämerennorpan pyyntilupien ja poikkeuslupien nojalla sallittavaan metsästykseen.

Hallin pyynti sallitaan edelleen kaikkien meren rannikkoon rajoittuvien maakuntien alueilla. Pyydettävien hallien määrä saa olla yhteensä enintään 1050. Määrä on sama kuin viime vuonna. Vuoden 2011 Itämeren hallilaskennassa saatu tulos, noin 24 000 hallia, on kaikkien aikojen ennätys.

Perämerellä sallitaan enintään 30 itämerennorpan metsästys kalastusvahinkojen vähentämiseksi ja ainoastaan poikkeusluvalla. Määrä on sama kuin viime vuonna.

Lähde: MMM-tiedote 1.8.2012