De nya riksdagsledamöterna tog ställning till skarvfrågan i Yles valkompass. Kari Ranta-aho från NTM-centralen anser att det nu är läge för en ordentlig diskussion medan fiskarna i Åboskärgården inte förväntar sig några förändringar.

Konstaterandet som ställdes framför kandidaterna i valkompassen var: ”Begränsandet av skarv- och sälbeståndet borde underlättas till exempel med myndighetsåtgärder”. Svarsalternativen var: helt av samma, delvis av samma, delvis av annan eller helt av annan åsikt. Kandidaterna kunde också hoppa över frågan.

Av de fyra stora partierna är en överväldigande majoritet för begränsandet av skarvbeståndet. Alla ledamöter från Samlingspartiet, Sannfinländarna och SDP är för, medan två av tre ledamöter från Centern också skulle underlätta skarvbegränsningen.

Vänsterförbundets Li Andersson och Annika Lapintie motsätter sig att avreglera. De Grönas Ville Niinistö svarade likadant, vilket också kom fram under partiordförandes chatt med Svenska Yles läsare.

– Jag förstår att många är upprörda men det mesta som man har försökt skylla på skarven stämmer helt enkelt inte. Människan är mycket mer skadlig för naturen än skarven, sade Niinistö då.

SFP och Stefan Wallin är för begränsandet av skarvbeståndet.

Fiskerichef efterlyser dialog

Kari Ranta-aho, fiskerichef på Närings-, trafik- och miljöcentralen, tycker att det nu är läge för en riktig politisk diskussion om ämnet.

– Om man vill ha skarven jaktbar så bygger hela politiken på att EU-direktivet borde ändras. Det måste gå i den riktningen att man i hela Europa får jaga fågeln vid sådana tillfällen att det är möjligt. Populationsmängden är för tillfället på en hållbar nivå, det håller alla forskare med om. Med tanke på det finns det inga hinder att föra en politisk dialog om ämnet, säger Ranta-aho.

Enligt valkompassen är den klara majoriteten av ledamöterna från de fyra stora partierna för en avreglering, men Ranta-aho anser att hela partiet måste stå för åsikten.

– En annan fråga är hur partierna ser på frågan. För att bygga en hållbar miljöpolitik så krävs det att politikerna och forskarna går in på en gemensam linje.

”Den mänskliga faktorn tas inte i beaktande”

I det nuvarande politiska klimatet krävs det vetenskapligt bevis för att göra beslut inom miljöförvaltningen. Det gör skarvfrågan ännu svårare.

– Det finns lagliga åtgärder man kan ta så att populationsnivån inte lider. Det har vi inte kunnat lösa under den senaste valperioden. Vi har fortfarande otroligt stränga direktiv. Det finns ett behov inom miljöförvaltningen att allt ska vara vetenskapligt bevisat och den mänskliga faktorn tas inte i beaktande.

– En upplevelse av sommargäster eller yrkesfiskare är lika äkta. Man kan inte vetenskapligt bevisa allt för att komma fram till beslut, säger Ranta-aho.

Fiskaren Bo-Erik Rosin håller med.

– Jo utan vidare, vetenskapliga resultat är en sak och så är de verkliga resultaten en helt annan sak. Det är ingen som hör oss som ser problemet dagligen, säger Rosin.

Fiskarna tror inte på förändring

Yrkesfiskarna i Åboskärgården är inte optimistiska inför den nya valperioden, trots att de flesta riksdagsledamöterna åtminstone från Åboregionen ställer sig på deras sida i skarvfrågan.

– Så länge de bara är de från Egentliga Finland så tror jag tyvärr att de inte har någon chans att påverka storstadsriksdagsmännen. Får hoppas att de kan krångla till det lite i alla fall, säger Rosin.

Börje Holmberg från Dragsfjärd förhåller sig också tveksam till att de nya ledamöterna ska ändra på situationen.

– Man får alltid hoppas, speciellt om de ställer sig positivt till den här frågan. Oberoende vad de tycker så är det ändå NTM-centralen här som bromsar upp allting. De har så stor makt här i trakterna. Hoppas ändå att det leder till en förändring. Nog skulle det vara på sin tid, före allt blir förstört här ute i skärgården, konstaterar Holmberg.

Källa: Yle Åboland 23.4.2015